http://www.examinations.ie/ http://www.ncca.ie/ http://www.education.ie http://www.iua.ie/ http://www.ioti.ie/ http://www.hea.ie/
home conference context contact us


 

 

New Leaving Certificate Grading Scale and Revised Common Points Scale

Scála Grádúcháin nua don Ardteistiméireacht agus Comhscála Pointí Leasaithe

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tar éis athruithe ar scála grádúcháin na hArdteistiméireachta a fhógairt mar aon le Comhscála Pointí leasaithe d’iontráil san ardoideachas. Cuireann na socruithe athbhreithnithe leis an tsraith leasuithe a fógraíodh i mí Aibreáin 2016, agus cuirfear i bhfeidhm iad ar scoláirí a thugann faoi scrúduithe na hArdteistiméireachta ó 2017 ar aghaidh.  

The Department of Education and Skills has announced changes to the Leaving Certificate grading scale and the introduction of a revised Common Points Scale for entry into higher education. The revised arrangements builds on the package of reforms announced in April 2016, and will apply to students who sit the Leaving Certificate from 2017.

Tá tuilleadh eolais le fáil sa bhileog agus sna Ceisteanna Coitianta thíos.

Further information is available in the leaflet and Frequently Asked Questions document below.


Revised Scale leaflet

Leaflet for
Students on Revised
Common Points
Scale

Bileog Comhscála Pointí Nua


Frequently Asked Questions


Ceisteanna Coitianta     

 


 


Supporting a Better Transition from Second Level to Higher Education:
Implementation and Next Steps

Tacú le Haistriú Níos Fearr ón Oideachas Dara Leibhéal Go Dtí an Taroideachas:
Cur chun Feidhme agus na Chéad Chéimeanna Eile

top